top of page

焊接螺帽

Welding nuts

四角焊接螺帽

【商品介紹】

Weld nuts (銲接螺帽)

焊接螺帽

六角焊接螺帽

【商品介紹】

Weld nuts (銲接螺帽)

焊接螺帽

順典鐵工廠股份有限公司

Shun Den Iron Works Co., Ltd.

地址 / 82066高雄市岡山區嘉新西路26號

電話 / +886-7-6216851(楊小姐)

傳真 / +886-7-6223595

bottom of page